WSKAŹNIK POZIOMU OPTYMIZMU W ZAKRESIE LOGISTYKI

I ŁAŃCUCHA DOSTAW

W POLSCE 2017

Pobierz Raport

Poznaj wyniki pierwszego badania poziomu optymizmu oraz oczekiwań w sektorze logistycznym

i łańcucha dostaw w Polsce „Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw

w Polsce 2017”

Skontaktowaliśmy się z 52 firmami z branży logistycznej oraz produkcyjno-handlowej

Rozmawialiśmy z przedstawicielami szczebla kierowniczego

Respondenci

Wynik badania

CBRE i Panattoni Europe, przy wsparciu agencji badawczej Analytiqa, opracowało zestawienie kluczowych wskaźników efektywności dla przedsiębiorstw działających w sektorze logistycznym i łańcucha dostaw

60.7%

Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017

Co będzie się działo w kolejnym roku?

Przewidywania naszych respondentów

Co nas jeszcze czeka w najbliższej przyszłości?

Wzrost popytu na powierzchnie logistyczne

Szybki wzrost branży e-commerce

Zwiększenie znaczenia technologii

i innowacyjności

Co będzie największym wyzwaniem?

Ograniczona dostępność pracowników

Wysoce konkurencyjny rynek

Reorganizacja tradycyjnych łańcuchów dostaw w kierunku branży e-commerce

94%
70%

przewiduje wzrost wysokości obrotów firmy

planuje nakłady inwestycyjne związane z logistyką i łańcuchem

przewiduje wzrost rentowności

Pl

En

Kontakt

Joanna Mroczek

Head of Research & Marketing joanna.mroczek@cbre.com

M +48 500 000 583

Pobierz Raport

Emilia Filimoniuk

Industrial Research & Consultancy emilia.filimoniuk@cbre.com

Beata Hryniewska

Head of Industrial & Logistics

beata.hryniewska@cbre.com

M +48 608 649 922

Polityka Prywatności

© Copyright 2017 CBRE